Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. november 28., Szerda - Brüsszel

15. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Az elnök közli, hogy a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írta alá::

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Felszólal Philippe Lamberts, aki kéri, hogy az elnök lépjen fel az európai parlamenti képviselők véleménynyilvánításának szabadsága védelmében egy észtországi tüntetést követően (az elnök közli, hogy további információt kér az észt hatóságoktól), Jörg Meuthen, a Juan Fernando López Aguilar-jelentéssel kapcsolatos eljárásról (lásd a 2018.11.14-i napirend 14.11. pontját) (az elnök pontosít), Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda a „piros szerda” megünnepléséről (az elnök emlékeztet a vallással kapcsolatos szólásszabadság világszintű védelme melletti elköteleződésére), Bruno Gollnisch és Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a nők szavazati jogának százéves évfordulójáról Lengyelországban és a nők jogairól (az elnök emlékeztet a Parlamentnek a nemek közötti egyenlőség melletti elköteleződésére és a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján való részvételére).

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 1.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat