Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 28. marraskuuta 2018 - Bryssel

16. Käsittelyjärjestys
Sanatarkat istuntoselostukset

Marraskuun II 2018 istunnon lopullinen esityslistaluonnos (PE 631.067/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Keskiviikko

Poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdotti seuraavia muutoksia:

- Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 41) jälkeen tulevien kahden ensimmäisen kohdan järjestystä vaihdetaan, jolloin esityslistan ensimmäisenä kohtana kello 17.30 on komission julkilausuma aiheesta "Strategia EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi pitkällä aikavälillä Pariisin sopimuksen mukaisesti" (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 46), jota seuraa komission julkilausuma aiheesta "Sisämarkkinapaketti" (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 24);

- Wajid Khanin mietinnöstä "Akateemisen vapauden puolustaminen EU:n ulkoisessa toiminnassa" (A8-0403/2018) käytävä keskustelu lisätään esityslistalle ennen kohtaa "Minuutin puheenvuorot" (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 2); tämän vuoksi istuntoa jatketaan kello 24.00 asti.

Torstai

Poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdotti seuraavia muutoksia:

- koska sovittelumenettelyssä ei oltu päästy sopimukseen, keskustelua aiheesta "Vuoden 2019 talousaviomenettely: sovittelukomitean tulos" (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 47) lykätään;

- esityslistalle otetaan ensimmäiseksi kohdaksi keskustelu neuvoston ja komission julkilausumista, jotka koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista;

- äänestyksiä seuraavista, talousarviomenettelyyn liittyvistä mietinnöistä lykätään: Siegfried Mureşanin mietintö "Lisätalousarvioesitys nro 6/2018: maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen (omat varat)" (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 19), Daniele Viottin mietintö "Joustovälineen varojen käyttöönotto muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten" (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 38) ja Lefteris Christoforoun mietintö "EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2019 yleisestä talouasrviosta" (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 14).

Lisäksi esityslistalle otetaan suoraan äänestyksiin Miriam Dallin mietintö "Neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen tai niiden siirtäminen muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin" (A8-0370/2018) ja "Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: natriumdikromaatti".

Parlamentti hyväksyi muutokset.

S&D-ryhmän pyyntö aihetta "Muuttoliikettä koskevaa YK:n Global Compact -aloitetta käsittelevän, 10.–11. joulukuuta Marrakeshissa pidettävän hallitustenvälisen konferenssin valmistelu" koskevien neuvoston ja komission julkilausumien lisäämiseksi esityslistalle aamun toiseksi kohdaksi.

Puheenvuorot: Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta pyynnön perustelemiseksi ja Marek Jurek pyynnön vastustamiseksi.

Parlamentti hyväksyi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (208 puolesta, 195 vastaan, 17 tyhjää).

°
° ° °

Puheenvuorot: Rosa Estaràs Ferragut ja Claudia Țapardel.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Päivitetty viimeksi: 1. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö