Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d. - Briuselis

16. Darbų programa
Stenograma

Buvo išdalytas galutinis 2018 m. lapkričio mėn. II-osios sesijos plenarinio posėdžio darbotvarkės projektas (PE 631.067/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 bis straipsnis):

Trečiadienis

Pasikonsultavęs su frakcijomis Pirmininkas pasiūlė tokius pakeitimus:

- po diskusijų dėl Europos ateities (galutinio darbotvarkės projekto 41 punktas) numatyti pirmieji du punktai apkeisti vietomis; taigi, pirmasis darbotvarkės punktas 17.30 val. – Komisijos pareiškimas „Ilgalaikio ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo strategija pagal Paryžiaus susitarimą“ klausimu (galutinio darbotvarkės projekto 46 punktas), po kurio eis Komisijos pareiškimas dėl „Bendrosios rinkos teisės aktų rinkinio“ (alutinio darbotvarkės projekto 24 punktas);

- prieš punktą „Vienos minutės kalbos“ į darbotvarkę įtrauktos diskusijos dėl Wajid Khan pranešimo „Akademinės laisvės gynyba ES išorės veiksmų srityje“ (A8-0403/2018) (galutinio darbotvarkės projekto 2 punktas); sesijos laikas pratęstas iki 24.00 val.

Ketvirtadienis

Pasikonsultavęs su frakcijomis Pirmininkas pasiūlė tokius pakeitimus:

- nesusitarus iki taikinimo laikotarpio pabaigos, diskusijos „2019 m. biudžeto procedūra. Taikinimo komiteto darbo rezultatai“ (galutinio darbotvarkės projekto 47 punktas) nukeltos;

  • pirmuoju darbotvarkės punktu įrašytos diskusijos dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų „JK išstojimas iš Europos Sąjungos“;
  • balsavimas dėl toliau nurodytų pranešimų, kurie susiję su biudžeto procedūra, nukeltas: Siegfried Mureşan pranešimas „Taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projektas: mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimas (nuosavi ištekliai)“ (galutinio darbotvarkės projekto 19 punktas), Daniele Viotti pranešimas „Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti“ (galutinio darbotvarkės projekto 38 punktas) ir Lefteris Christoforou pranešimas „ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant 2019m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti“(galutinio darbotvarkės projekto 14 punktas);

Be to, į balsavimą tiesiogiai įtraukti Miriam Dalli pranešimas „Pakartotinis įsipareigojimas skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 įgyvendinimui paremti, arba tų sumų skyrimas kitiems veiksmams pagal nacionalines programas“ (A8-0370/2018) ir prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį dėl leidimo tam tiktais atvejais naudoti natrio dichromatą.

Parlamentas pritarė šiems pasiūlymams.

S&D frakcija paprašė kaip antrą rytinės darbotvarkės punktą įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimus „Pasirengimas gruodžio 10–11 d. Marakeše vyksiančiai tarpvyriausybinei konferencijai JT pasaulinio susitarimo dėl migracijos tema“.

Kalbėjo Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, ir Marek Jurek, jis nepritarė prašymui.

Vardiniu balsavimu (208 nariai balsavo už, 195 – prieš, 17 susilaikė) Parlamentas patvirtino prašymą.

°
° ° °

Kalbėjo: Rosa Estaràs Ferragut ir Claudia Țapardel.

Darbų programa patvirtinta.

Atnaujinta: 2019 m. spalio 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika