Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 28. november 2018 - Bruselj

16. Razpored dela
CRE

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo delno zasedanje novembra 2018 (PE 631.067/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

SredaSreda

Predsednik je po posvetovanju s političnimi skupinami predlagal naslednje spremembe:

- po razpravi o prihodnosti Evrope (točka 41 PDOJ) se zamenja vrstni red prvih dveh točk dnevnega reda; prva točka dnevnega reda ob 17.30 tako postane izjava Komisije o strategiji za dolgoročno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v EU v skladu s Pariškim sporazumom (točka 46 PDOJ), ki ji je sledila izjava Komisije o svežnju za enotni trg (točka 24 PDOJ);

- razprava o poročilu Wajida Khana o varstvu akademske svobode v zunanjem delovanju EU (A8-0403/2018) se doda na dnevni red pred enominutne govore (točka 2 PDOJ); s tem se seja podaljša do polnoči.

ČetrtekČetrtek

Predsednik je po posvetovanju s političnimi skupinami predlagal naslednje spremembe:

- ker pred koncem spravnega postopka ni bil dosežen dogovor, se razprava o proračunskem postopku 2019: rezultat spravnega postopka (točka 47 PDOJ) prestavi;

- razprava o izjavah Sveta in Komisije o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije se vpiše kot prva točka dnevnega reda;

- glasovanje o naslednjih poročilih, ki so vsa vezana na proračunski postopek, se prestavi: poročilo Siegfrieda Mureşana o predlogu spremembe proračuna št.° 6/2018: zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti (iz lastnih sredstev)" (točka 19 PDOJ), poročilo Danieleja Viottija o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj (točka 38 PDOJ) in poročilo Lefterisa Christoforouja o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2018 (točka 14 PDOJ);

Poleg tega sta neposredno dodana na seznam za glasovanje poročilo Miriam Dalli o ponovnem prevzemu obveznosti za preostale zneske prevzetih obveznosti za podporo izvajanju sklepov Sveta (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601 ali dodelitve teh zneskov za druge ukrepe v okviru nacionalnih programov (A8-0370/2018) ter ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika o dodelitvi avtorizacije za nekatere uporabe natrijevega dikromata.

Parlament je odobril spremembe.

Zahteva skupine S&D, da se kot druga točka jutranjega dnevnega reda dodasta izjavi Sveta in Komisije o pripravah na medvladno konferenco v Marakešu 10. in 11. decembra o globalnem dogovoru OZN o migracijah.

Govorila sta Tanja Fajon v imenu skupine S&D, ki je utemeljila zahtevo, in Marek Jurek proti njej.

S PG (208 za, 195 proti, 17 vzdržanih) je Parlament odobril zahtevo.

°
° ° °

Govorili sta Rosa Estaràs Ferragut in Claudia Țapardel.

S tem je bil določen razpored dela.

Zadnja posodobitev: 1. avgust 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov