Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 28 ноември 2018 г. - Брюксел

17. Разискване с участието на министър - председателя на Дания, Ларс Льоке Расмусен, относно бъдещето на Европа (разискване)
CRE

Разискване с участието на министър - председателя на Дания, Ларс Льоке Расмусен, относно бъдещето на Европа (2018/2734(RSP))

Председателят откри разискването с кратко изявление.

Изказаха се: Lars Løkke Rasmussen (министър-председател на Дания) и Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ), последния също относно положението в Украйна.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Jeppe Kofod, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Laura Agea, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, и Lampros Fountoulis, независим член на ЕП.

Изказа се Lars Løkke Rasmussen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bendt Bendtsen, Maria Grapini, Hans-Olaf Henkel, Morten Helveg Petersen, Margrete Auken, Rina Ronja Kari, David Coburn, Georgios Epitideios, Christel Schaldemose, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Løkkegaard, Zigmantas Balčytis, Jens Rohde и Liisa Jaakonsaari.

Изказа се Lars Løkke Rasmussen.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 1 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност