Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 28 listopada 2018 r. - Bruksela

17. Debata z premierem Danii Larsem Løkke Rasmussenem na temat przyszłości Europy (debata)
CRE

Debata z premierem Danii Larsem Løkke Rasmussenem na temat przyszłości Europy (2018/2734(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie tytułem wprowadzenia do debaty.

Głos zabrali: Lars Løkke Rasmussen (premier Danii) i Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji), który wypowiedział się również na temat sytuacji na Ukrainie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Jeppe Kofod w imieniu grupy S&D, Anders Primdahl Vistisen w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF i Lampros Fountoulis niezrzeszony.

Głos zabrał Lars Løkke Rasmussen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bendt Bendtsen, Maria Grapini, Hans-Olaf Henkel, Morten Petersen, Margrete Auken, Rina Ronja Kari, David Coburn, Georgios Epitideios, Christel Schaldemose, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Løkkegaard, Zigmantas Balčytis, Jens Rohde i Liisa Jaakonsaari.

Głos zabrał Lars Løkke Rasmussen.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Ostatnia aktualizacja: 1 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności