Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 november 2018 - Bryssel

17. Diskussion med Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen om EU:s framtid (debatt)
CRE

Diskussion med Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen om EU:s framtid (2018/2734(RSP))

Talmannen gjorde ett kort uttalande som inledning på debatten.

Talare: Lars Løkke Rasmussen (Danmarks statsminister) och Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen), den sistnämnde yttrade sig även om situationen i Ukraina.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Jeppe Kofod för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, och Lampros Fountoulis, grupplös.

Talare: Lars Løkke Rasmussen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bendt Bendtsen, Maria Grapini, Hans-Olaf Henkel, Morten Petersen, Margrete Auken, Rina Ronja Kari, David Coburn, Georgios Epitideios, Christel Schaldemose, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Løkkegaard, Zigmantas Balčytis, Jens Rohde och Liisa Jaakonsaari.

Talare: Lars Løkke Rasmussen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Senaste uppdatering: 1 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy