Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 28. november 2018 - Bruxelles

18. Strategi for langsigtet reduktion af drivhusgasemissioner i EU i overensstemmelse med Parisaftalen (forhandling)
CRE

Redegørelse ved Kommissionen: Strategi for langsigtet reduktion af drivhusgasemissioner i EU i overensstemmelse med Parisaftalen (2018/2941(RSP))

Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) og Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere Ivo Belet for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Mireille D'Ornano for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Jerzy Buzek, Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Michèle Rivasi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Seán Kelly, Sylvie Goddyn, Giovanni La Via, Dario Tamburrano og Francesc Gambús.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Jakop Dalunde, Xabier Benito Ziluaga, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz og Florent Marcellesi.

Taler: Maroš Šefčovič.

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Taler: Miguel Arias Cañete.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 1. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik