Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 28 november 2018 - Brussel

18. Langetermijnstrategie van de EU voor broeikasgasemissiereductie in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Langetermijnstrategie van de EU voor broeikasgasemissiereductie in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs (2018/2941(RSP))

Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) en Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) leggen de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Ivo Belet, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Jerzy Buzek, Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Michèle Rivasi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Seán Kelly, Sylvie Goddyn, Giovanni La Via, Dario Tamburrano en Francesc Gambús.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Jakop Dalunde, Xabier Benito Ziluaga, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz en Florent Marcellesi.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 1 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid