Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 28. november 2018 - Bruxelles

19. Pakke for det indre marked (forhandling)
CRE

Redegørelse ved Kommissionen: Pakke for det indre marked (2018/2903(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Nicola Danti for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Daniel Dalton for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Robert Jarosław Iwaszkiewicz for EFDD-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Jiří Pospíšil og Christel Schaldemose.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini og Inma Rodríguez-Piñero.

Taler: Elżbieta Bieńkowska

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.

Seneste opdatering: 1. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik