Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 28. november 2018 - Brüssel

19. Ühtse turu pakett (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Ühtse turu pakett (2018/2903(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Nicola Danti fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Daniel Dalton fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Robert Jarosław Iwaszkiewicz fraktsiooni EFDD nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jiří Pospíšil ja Christel Schaldemose.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini ja Inma Rodríguez-Piñero.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.

Viimane päevakajastamine: 1. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika