Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 28 november 2018 - Brussel

19. Pakket eengemaakte markt (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Pakket eengemaakte markt (2018/2903(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Nicola Danti, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Daniel Dalton, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, namens de EFDD-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Jiří Pospíšil en Christel Schaldemose.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini en Inma Rodríguez-Piñero.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

Laatst bijgewerkt op: 1 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid