Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 28 listopada 2018 r. - Bruksela

19. Pakiet dotyczący jednolitego rynku (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Pakiet dotyczący jednolitego rynku (2018/2903(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Nicola Danti w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Daniel Dalton w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Robert Jarosław Iwaszkiewicz w imieniu grupy EFDD, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Jiří Pospíšil i Christel Schaldemose.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini i Inma Rodríguez-Piñero.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

Ostatnia aktualizacja: 1 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności