Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 28 noiembrie 2018 - Bruxelles

19. Pachetul privind piața unică (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Pachetul privind piața unică (2018/2903(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Nicola Danti, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Daniel Dalton, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, în numele Grupului EFDD și Dobromir Sośnierz, neafiliat.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini și Inma Rodríguez-Piñero.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

Ultima actualizare: 1 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate