Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 28. novembra 2018 - Brusel

19. Balík opatrení pre jednotný trh (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Balík opatrení pre jednotný trh (2018/2903(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Nicola Danti v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Daniel Dalton v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Robert Jarosław Iwaszkiewicz v mene skupiny EFDD, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Jiří Pospíšil a Christel Schaldemose.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini a Inma Rodríguez-Piñero.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

Posledná úprava: 1. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia