Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 november 2018 - Bryssel

19. Inremarknadspaketet (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Inremarknadspaketet (2018/2903(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Nicola Danti för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Daniel Dalton för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Robert Jarosław Iwaszkiewicz för EFDD-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Jiří Pospíšil och Christel Schaldemose.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini och Inma Rodríguez-Piñero.

Talare: Elżbieta Bieńkowska

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 1 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy