Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2146(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0331/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0331/2018

Συζήτηση :

PV 28/11/2018 - 22
CRE 28/11/2018 - 22

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2018 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0478

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες

22. Έκθεση του 2018 για τη Σερβία (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για τη Σερβία [2018/2146(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David McAllister (A8-0331/2018)

Ο David McAllister παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, και Victor Boştinaru.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Jean-Luc Schaffhauser.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Eduard Kukan, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Λάμπρος Φουντούλης, Andor Deli, Γεώργιος Επιτήδειος, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marijana Petir και Franc Bogovič.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn, Karoline Edtstadler και David McAllister.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.11.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου