Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2146(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0331/2018

Ingivna texter :

A8-0331/2018

Debatter :

PV 28/11/2018 - 22
CRE 28/11/2018 - 22

Omröstningar :

PV 29/11/2018 - 8.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0478

Protokoll
Onsdagen den 28 november 2018 - Bryssel

22. Rapport för 2018 om Serbien (debatt)
CRE

Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Serbien [2018/2146(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: David McAllister (A8-0331/2018)

David McAllister redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, och Victor Boştinaru.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Jean-Luc Schaffhauser.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eduard Kukan, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Lampros Fountoulis, Andor Deli, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marijana Petir och Franc Bogovič.

Talare: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler och David McAllister.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.13 i protokollet av den 29.11.2018.

Senaste uppdatering: 1 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy