Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2149(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0332/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0332/2018

Συζήτηση :

PV 28/11/2018 - 23
CRE 28/11/2018 - 23

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2018 - 8.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0479

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες

23. Έκθεση του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο [2018/2149(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Ο Igor Šoltes παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Tonino Picula και Ryszard Czarnecki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Dubravka Šuica, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo και Σωτήριος Ζαριανόπουλος.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn, Karoline Edtstadler και Igor Šoltes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.11.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου