Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 november 2018 - Bryssel

24. Välkomsthälsning
CRE

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från parlamentet i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av statssekreteraren i utrikesministeriet, Andrej Zernovski.

Senaste uppdatering: 1 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy