Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2145(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0341/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0341/2018

Συζήτηση :

PV 28/11/2018 - 25
CRE 28/11/2018 - 25

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2018 - 8.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0480

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες

25. Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής, του 2018, για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας [2018/2145(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Ο Ivo Vajgl παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Νότης Μαριάς, Στέλιος Κούλογλου και Andrey Kovatchev.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Tonino Picula και László Tőkés.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Eduard Kukan, Julie Ward, Maria Grapini, Jasenko Selimovic, Λάμπρος Φουντούλης, Marijana Petir και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn, Karoline Edtstadler και Ivo Vajgl.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.11.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου