Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2145(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0341/2018

Ingivna texter :

A8-0341/2018

Debatter :

PV 28/11/2018 - 25
CRE 28/11/2018 - 25

Omröstningar :

PV 29/11/2018 - 8.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0480

Protokoll
Onsdagen den 28 november 2018 - Bryssel

25. Rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)
CRE

Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien [2018/2145(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Ivo Vajgl redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karoline Edtstadler (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Tunne Kelam för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Stelios Kouloglou och Andrey Kovatchev.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Tonino Picula och László Tőkés.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eduard Kukan, Julie Ward, Maria Grapini, Jasenko Selimovic, Lampros Fountoulis, Marijana Petir och Ivan Jakovčić.

Talare: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler och Ivo Vajgl.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.15 i protokollet av den 29.11.2018.

Senaste uppdatering: 1 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy