Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 28. november 2018 - Bruxelles
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Valgs prøvelse
 7.Anmodning om ophævelse af immunitet
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 11.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 12.Modtagne dokumenter
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 14.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 15.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 16.Arbejdsplan
 17.Drøftelse med Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen, om Europas fremtid (forhandling)
 18.Strategi for langsigtet reduktion af drivhusgasemissioner i EU i overensstemmelse med Parisaftalen (forhandling)
 19.Pakke for det indre marked (forhandling)
 20.WTO: vejen frem (forhandling)
 21.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 22.Kommissionens 2018-rapport om Serbien (forhandling)
 23.Kommissionens 2018-rapport om Kosovo (forhandling)
 24.Velkomstord
 25.Kommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (forhandling)
 26.Kommissionens 2018-rapport om Albanien (forhandling)
 27.Kommissionens 2018-rapport om Montenegro (forhandling)
 28.Forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil *** (forhandling)
 29.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 30.Dagsorden for næste møde
 31.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (156 kb)
01/08/2019 17:24
  Deltagerliste (54 kb)
11/04/2019 14:26
 
Protokol (74 kb)
01/08/2019 17:24
  Deltagerliste (11 kb)
11/04/2019 14:26
  Afstemning ved navneopråb (25 kb)
05/02/2019 14:08
 
Protokol (273 kb)
01/08/2019 17:24
  Deltagerliste (67 kb)
11/04/2019 14:26
  Afstemning ved navneopråb (93 kb)
05/02/2019 14:08
Seneste opdatering: 1. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik