Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 28. november 2018 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Istungi juhataja avaldus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Volituste kontrollimine
 7.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised(kodukorra artikkel 69c)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 11.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 12.Esitatud dokumendid
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 14.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 15.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 16.Tööplaan
 17.Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Taani peaministri Lars Løkke Rasmusseniga (arutelu)
 18.ELi pikaajaline kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise strateegia kooskõlas Pariisi kokkuleppega (arutelu)
 19.Ühtse turu pakett (arutelu)
 20.WTO edasine tegevus (arutelu)
 21.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 22.2018. aasta aruanne Serbia kohta (arutelu)
 23.2018. aasta aruanne Kosovo kohta (arutelu)
 24.Tervitus
 25.2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta (arutelu)
 26.2018. aasta aruanne Albaania kohta (arutelu)
 27.2018. aasta aruanne Montenegro kohta (arutelu)
 28.Akadeemilise vabaduse kaitsmine ELi välistegevuses *** (arutelu)
 29.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 30.Järgmise istungi päevakord
 31.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (152 kb) Kohalolijate nimekiri (54 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (27 kb) 
 
Protokoll (74 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (23 kb) 
 
Protokoll (266 kb) Kohalolijate nimekiri (68 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (87 kb) 
Viimane päevakajastamine: 1. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika