Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 28 november 2018 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling Parlement
 6.Onderzoek geloofsbrieven
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 11.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 12.Ingekomen stukken
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 15.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 16.Regeling van de werkzaamheden
 17.Debat met de premier van Denemarken, Lars Løkke Rasmussen, over de toekomst van Europa (debat)
 18.Langetermijnstrategie van de EU voor broeikasgasemissiereductie in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs (debat)
 19.Pakket eengemaakte markt (debat)
 20.WTO: de weg vooruit (debat)
 21.Samenstelling commissies en delegaties
 22.Verslag 2018 over Servië (debat)
 23.Verslag 2018 over Kosovo (debat)
 24.Welkomstwoord
 25.Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)
 26.Verslag 2018 over Albanië (debat)
 27.Verslag 2018 over Montenegro (debat)
 28.Verdediging van de academische vrijheid bij het externe optreden van de EU *** (debat)
 29.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 30.Agenda van de volgende vergadering
 31.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (159 kb) Presentielijst (54 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (27 kb) 
 
Notulen (75 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (24 kb) 
 
Notulen (274 kb) Presentielijst (67 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (89 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 1 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid