Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 28 listopada 2018 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład Parlamentu
 6.Weryfikacja mandatów
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 10.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 11.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 12.Składanie dokumentów
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 14.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 15.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 16.Porządek obrad
 17.Debata z premierem Danii Larsem Løkke Rasmussenem na temat przyszłości Europy (debata)
 18.Strategia w zakresie długoterminowej unijnej redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z porozumieniem paryskim (debata)
 19.Pakiet dotyczący jednolitego rynku (debata)
 20.WTO: Przyszłe działania (debata)
 21.Skład komisji i delegacji
 22.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Serbii (debata)
 23.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Kosowa (debata)
 24.Oficjalne powitanie
 25.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (debata)
 26.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Albanii (debata)
 27.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Czarnogóry (debata)
 28.Obrona wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE *** (debata)
 29.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 30.Porządek obrad następnego posiedzenia
 31.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (157 kb)
01/08/2019 17:54
 Lista obecności (54 kb)
11/04/2019 14:34
 Głosowanie imienne (27 kb)
07/02/2019 09:01
 
 
Protokół (76 kb)
01/08/2019 17:54
 Lista obecności (11 kb)
11/04/2019 14:34
 Głosowanie imienne (26 kb)
05/02/2019 14:08
 
 
Protokół (278 kb)
01/08/2019 17:54
 Lista obecności (67 kb)
11/04/2019 14:34
 Głosowanie imienne (88 kb)
05/02/2019 14:08
 
Ostatnia aktualizacja: 1 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności