Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 28 november 2018 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Valprövning
 7.Begäran om upphävande av immunitet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 11.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 12.Inkomna dokument
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 14.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 15.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 16.Arbetsplan
 17.Diskussion med Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen om EU:s framtid (debatt)
 18.Strategi för långsiktiga minskningar av växthusgasutsläppen i EU i enlighet med Parisavtalet (debatt)
 19.Inremarknadspaketet (debatt)
 20.WTO: vägen framåt (debatt)
 21.Utskottens och delegationernas sammansättning
 22.Rapport för 2018 om Serbien (debatt)
 23.Rapport för 2018 om Kosovo (debatt)
 24.Välkomsthälsning
 25.Rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)
 26.Rapport för 2018 om Albanien (debatt)
 27.Rapport för 2018 om Montenegro (debatt)
 28.Försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder *** (debatt)
 29.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 30.Föredragningslista för nästa sammanträde
 31.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (160 kb) Närvarolista (54 kb) Omröstningar med namnupprop (27 kb) 
 
Protokoll (74 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningar med namnupprop (26 kb) 
 
Protokoll (272 kb) Närvarolista (68 kb) Omröstningar med namnupprop (87 kb) 
Senaste uppdatering: 1 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy