Indeks 
Zapisnik
PDF 269kWORD 75k
Srijeda, 28. studenog 2018. - Bruxelles
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjava Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 5.Sastav Parlamenta
 6.Provjera valjanosti mandata
 7.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 8.Sastav odbora i izaslanstava
 9.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 10.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 11.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 12.Podnošenje dokumenata
 13.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 14.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 15.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 16.Plan rada
 17.Rasprava s danskim premijerom Larsom Løkkeom Rasmussenom o budućnosti Europe (rasprava)
 18.Strategija za dugoročno smanjivanje emisija stakleničkih plinova u EU-u u skladu s Pariškim sporazumom (rasprava)
 19.Paket mjera za jedinstveno tržište (rasprava)
 20.WTO: smjernice za budućnost (rasprava)
 21.Sastav odbora i izaslanstava
 22.Izvješće o Srbiji za 2018. (rasprava)
 23.Izvješće o Kosovu za 2018. (rasprava)
 24.Dobrodošlica
 25.Izvješće o bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji za 2018. (rasprava)
 26.Izvješće o Albaniji za 2018. (rasprava)
 27.Izvješće o Crnoj Gori za 2018. (rasprava)
 28.Obrana akademske slobode u vanjskom djelovanju EU-a *** (rasprava)
 29.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 30.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 31.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se zasjedanje koje je prekinuto u četvrtak 15. studenog 2018.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 15:02 h.


3. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu u kojoj je čvrsto osudio činove agresije protiv ukrajinskih brodova od strane ruske mornarice u Azovskom moru te izrazio veliku zabrinutost u pogledu pogoršanja stanja u regiji, osobito u pogledu hašenja 23 ukrajinska vojnika, te je ponovio da je teritorijalni integritet Ukrajine od temeljne važnosti.

Predsjednik Traži od ruskih vlasti da poštuju Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora, kao i Sporazum o suradnji s Ukrajinom iz 2003., te da oslobode zatočene ukrajinske vojnike. Ističe uključenost Parlamenta u pogledu mirnog rješenja pitanja, o kojem se raspravljalo na jučerašnjem susretu s Andrejem Parubijem, predsjednikom ukrajinskog Parlamenta, te podsjeća na rezoluciju o stanju u Azovskom moru koju je Parlament donio 25. listopada 2018. (točka 13.19 zapisnika od 25.10.2018.).


4. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Jiří Maštálka je opravdano izostao za vrijeme sjednice u srpnju 2018.


5. Sastav Parlamenta

Nadležna poljska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Boguslawa Andrzeja Sonika umjesto Bogdana Brunona Wenta na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 20. studenog 2018.

Nadležna belgijska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Ralpha Packeta umjesto Sandera Loonesa na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 22. studenog 2018.

Nadležna latvijska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Kārlisa Šadurskisa umjesto Artisa Pabriksa na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 28. studenog 2018.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjere valjanosti zastupničkih mandata ili donese odluka o mogućem sporu Boguslaw Andrzej Sonik, Ralph Packet i Kārlis Šadurskis sudjeluju na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja im uz to pripadaju pod uvjetom da su prethodno izjavili da ne obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


6. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog Odbora JURI, Parlement potvrđuje valjanost mandata zastupnika Innocenza Leontinija i Andersa Sellströma.


7. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Nadležna danska tijela proslijedila su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Jørnu Dohrmannu u okviru kaznenog postupka protiv njega.

U skladu s člankom 9 stavkom 1 Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.


8. Sastav odbora i izaslanstava

Na zahtjev klubova zastupnika ECR-a, EFDD-a, PPE-a i S&D-a Parlament je ratificirao sljedeća imenovanja:

Odbor ECON: Ralph Packet

Odbor DEVE: Bogusław Sonik

Odbor CULT: Bogusław Sonik

Odbor FEMM: Isabella Adinolfi umjesto Jörga Meuthena

Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanaj poreza: Virginie Rozière umjesto Huguesa Bayeta

Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije i Zajednicom naroda jugoistočne Azije (ASEAN): Ralph Packet

Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a: Bogusław Sonik.


9. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik je najavio odluke više odbora da sudjeluju u međuinstitucijskim pregovorima na temelju sljedećih izvješća (u sladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika):

- Odbor LIBE: Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Izvjestiteljica: Cecilia Wikström (A8-0395/2018);

- Odbor JURI: Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Izvjestiteljica: Virginie Rozière (A8-0398/2018);

- Odbor EMPL: Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 -2018/0081(COD)). Izvjestiteljica: Laura Agea (A8-0382/2018);

- Odbor EMPL: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Izvjestitelj: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

- Odbor ECON: Prijedlog direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Izvjestitelj: Bernd Lucke (A8-0390/2018);

- Odbor ECON: Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Izvjestitelj: Bernd Lucke (A8-0384/2018);

- Odbor EMPL: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 (Tekst značajan za EGP i Švicarsku) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Izvjestitelj: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

- Odbor ITRE: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju i funkcioniranju vršne domene .eu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 733/2002 i Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Izvjestitelj: Frederick Federley (A8-0394/2018);

- Odbor PECH: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni uredaba (EZ) br. 1967/2006 i (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Izvjestitelj: Marco Affronte (A8-0389/2018);

- Odbor PECH: Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma oGFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Izvjestiteljica: Linnéa Engström (A8-0381/2018);

Odbor IMCO: Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Izvjestitelj: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku prije ponoći sutra, 29. studenog 2018. zatražiti da se glasuje o odluci o stupanju u pregovore.

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


10. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o ispravku Uredbe Komisije (EU) br. 63/2011 o utvrđivanju detaljnih odredaba za primjenu odstupanja od ciljeva za specifične emisije CO2 u skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2018)07391 - 2018/2937(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. studenog 2018

upućeno nadležnom odboru: ENVI, ITRE (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za kadmij i njegove spojeve u električnim kontaktima (C(2018)07495 - 2018/2946(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 16. studenog 2018

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u lemovima za kompletiranje održivog električnog kontakta između poluvodičke pločice i nosača u integriranom krugu „flip chip” sklopova (C(2018)07499 - 2018/2947(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 16. studenog 2018

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo kao aktivatora u fluorescentnom prahu žarulja s izbijanjem koje sadržavaju luminiscentni materijal (C(2018)07505 - 2018/2949(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 16. studenog 2018

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u ležajevima i tuljcima ležajeva za primjenu u određenoj necestovnoj opremi za profesionalnu uporabu (C(2018)07506 - 2018/2951(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 16. studenog 2018

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo i kadmij u tiskarskim tintama za nanašanje emajla na staklo (C(2018)07507 - 2018/2943(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 16. studenog 2018

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo vezano u kristalnom staklu kako je definirano u Direktivi 69/493/EEZ (C(2018)07508 - 2018/2952(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 16. studenog 2018

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u dielektričnim keramičkim materijalima na bazi olovnog cirkonata-titanata (PZT) u određenim kondenzatorima (C(2018)07509 - 2018/2948(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 16. studenog 2018

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u dielektričnoj keramici u određenim kondenzatorima (C(2018)07520 - 2018/2950(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 16. studenog 2018

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u površinskoj prevlaci tijela određenih dioda (C(2018)07523 - 2018/2944(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 16. studenog 2018

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovni oksid u friti za brtvljenje koja se koristi za izradu prozorskih sklopova za određene laserske cijevi (C(2018)07525 - 2018/2945(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 16. studenog 2018

upućeno nadležnom odboru: ENVI

Nacrt delegiranog akta za koji je na zahtjev nadležnog odbora rok promijenjen za od 1 do 3 mjeseca:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju kriteriji za procjenu utjecaja propasti institucije na financijska tržišta, druge institucije i na uvjete financiranja – C(2018)06901 – 2018/2909(DEA)

Rok za prigovore: 3 mjeseca od datuma primitka 25. listopada 2018. na zahtjev nadležnog odbora.

Upućeno nadležnom odboru: ECON


11. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije kojom se mijenja Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća i prilozi I., III. i IV. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ažuriranjem upućivanja na određene pravilnike Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o homologaciji motornih vozila i uvrštavanjem određenih pravilnika Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o homologaciji motornih vozila (D058460/04 - 2018/2956(RPS) - : 26. veljače 2019)
upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Uredba Komisije o predviđanju odstupanja od članka 1. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani za uporabu određenih generičkih deskriptora (D058835/02 - 2018/2940(RPS) - : 15. veljače 2019)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika), JURI (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu registracije jakog alkoholnog pića „Tequila” kao oznake zemljopisnog podrijetla (D059011/02 - 2018/2936(RPS) - : 13. veljače 2019)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: AGRI (članak 54. Poslovnika)

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa obrambenih proizvoda (D059086/01 - 2018/2954(RPS) - : 20. veljače 2019)
upućeno nadležnom odboru: IMCO


12. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja od strane Eurojusta Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Gruzije (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

JURI

2) odbora

- Izvješće o Izvješću Komisije o Crnoj Gori za 2018. (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI)) - odbor AFET - izvjestitelj: Charles Tannock (A8-0339/2018)

- ***I Izvješće o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o ETIAS-u], Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području granične kontrole] i Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)) - odbor LIBE - izvjestitelj: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

- ***I Izvješće o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (policijska i pravosudna suradnja, azil i migracije) i izmjeni [Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o Eurodacu],] Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području kaznenog progona], Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o sustavu ECRIS-TCN] i Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)) - odbor LIBE - izvjestitelj: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu pravila koja se primjenjuju na privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)) - odbor LIBE - izvjestiteljica: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dopuni homologacijskog zakonodavstva EU-a s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)) - odbor IMCO - izvjestiteljica: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za konverziju valute (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)) - odbor ECON - izvjestiteljica: Eva Maydell (A8-0360/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o raspodjeli carinskih kvota uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)) - odbor INTA - izvjestiteljica: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)) - odbor ECON - izvjestiteljica: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)) - odbor ECON - izvjestitelj: Paul Tang (A8-0363/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)) - odbor ECON - izvjestitelj: Ashley Fox (A8-0364/2018)

- Izvješće o punoj primjeni odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj: ukidanje provjera osoba na unutarnjim kopnenim, morskim i zračnim granicama (2018/2092(INI)) - odbor LIBE - izvjestitelj: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)) - odbor INTA - izvjestitelj: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

- Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana (2018/0091M(NLE)) - odbor INTA - izvjestitelj: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)) - odbor IMCO - izvjestitelj: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu preraspodjele preostalih iznosa preuzetih obveza za potporu provedbi odluka Vijeća (EU) 2015/1523 i (EU) 2015/1601 ili njihove dodjele drugim djelovanjima u okviru nacionalnih programa (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)) - odbor LIBE - izvjestiteljica: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o pristupanju Samoe Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) - odbor INTA - izvjestitelj: David Martin (A8-0376/2018)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Grčka – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)) - odbor BUDG - izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

- Izvješće o Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO): smjernice za budućnost (2018/2084(INI)) - odbor INTA - izvjestitelji: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu za imenovanje predsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)) - odbor ECON - izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (kodificirani tekst) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)) - odbor JURI - izvjestiteljica: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2018 Europske unije za financijsku godinu 2018.: smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje i odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u skladu s ažuriranim predviđanjima rashoda i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)) - odbor BUDG - izvjestitelj: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

- Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o obrani akademske slobode u vanjskom djelovanju EU-a (2018/2117(INI)) – odbor AFET - izvjestitelj: Wajid Khan (A8-0403/2018)


13. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Sljedeće pitanje za usmeni odgovor s raspravom uključeno je u dnevni red (članak 128. Poslovnika):

—   (O-000117/2018) koje je postavila Rosa Estaràs Ferragut, u ime Odbora FEMM, Komisiji: stanje žena s invaliditetom (B8-0418/2018)


14. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom mjesečnih zasjedanja od prve i druge sjednice u svibnju 2018. i sjednice u srpnju 2018. dostupna je na internetskoj stranici Europarl.


15. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je izjavio da je, zajedno s presjednikom Vijeća, nastavio s potpisivanjem sljedećih akata usvojenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o upotrebi Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području granične kontrole i o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma te o izmjeni i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1987/2006 (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, izmjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1986/2006 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke Komisije 2010/261/EU (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Govorili su: Philippe Lamberts, kako bi zatražio od predsjednika da intervenira radi obrane slobode izražavanja zastupnika u Europskom parlamentu slijedom događaja u Estoniji (Predsjednik je izjavio da će zatražiti dodatne informacije od estonskih vlasti), Jörg Meuthen, o ishodu postupka povezanog s izvješćem čiji je autor Juan Fernando López Aguilar (vidi točku 14.11 zapisnika od 14.11.2018) (Predsjednik je dao pojašnjenje), Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda o obilježavanju "crvene srijede" (Predsjednik je podsjetio da se zalaže za slobodu izražavanja religijskih stavova u cijelome svijetu), Bruno Gollnisch, i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska o stotoj obljetnici uvođenja prava glasa za žene u Poljskoj i o ženskim pravima (Predsjednik je podsjetio da se Parlament zalaže ra rodnu ravnopravnost i da sudjeluje u međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama).


16. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice od studenog II 2018 (PE 631.067/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Srijeda

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika predsjednik je predložio sljedeće izmjene:

- nakon rasprave o budućnosti Europe (točka 41 dnevnog reda), redoslijed iduće dvije točke je obrnut te je stoga prva točka dnevnog reda u 17:30 izjava Komisije o Strategiji za dugoročno smanjivanje emisija stakleničkih plinova u EU-u u skladu s Pariškim sporazumom (točka 46 dnevnog reda), nakon koje će slijediti izjava Komisije o Paketu mjera za jedinstveno tržište (točka 24 dnevnog reda);

- rasprava o izvješću Wajida Khana o obrani akademske slobode u vanjskom djelovanju EU-a (A8-0403/2018) dodaje se u dnevni red ispred jdnominutnih govora (točka 2 dnevnog reda); sjednica se stoga produžuje do ponoći.

Četvrtak

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika predsjednik je predložio sljedeće izmjene:

- uslijed nepostizanja dogovora prije kraja razdoblja mirenja, odgađa se rasprava o proračunskom postupku za 2019.: rezultat Odbora za mirenje (točka 47 dnevnog reda);

- kao prva točka dnevnog reda ubačena je rasprava o izjavama Vijeća i Komisije o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije;

- odgođeno je glasovanje o sljedećim izvješćima, koja su sva povezana s proračunskim postupkom: izvješće Siegfrieda Mureşana o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2018: smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje i odobrenih sredstava za preuzimanje obveza (vlastita sredstva) (točka 19 dnevnog reda), izvješće Danielea Viottija o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji (točka 38 dnevnog rada) i izvješće Lefterisa Christoforoua o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se u okviru općeg proračuna Unije za 2019. omogućila isplata predujmova (točka 14 dnevnog reda);

Osim toga, izravno će se glasovati o izvješću Miriam Dalli u pogledu preraspodjele preostalih iznosa preuzetih obveza za potporu provedbi odluka Vijeća (EU) 2015/1523 i (EU) 2015/1601 ili njihove dodjele drugim djelovanjima u okviru nacionalnih programa (A8-0370/2018) i o prigovoru u skladu s člankom 106. Poslovnika o izdavanju autorizacije za određene uporabe natrijeva dikromata.

Parlament je prihvatio te prijedloge.

Zahtjev Kluba zastupnika S&D-a da se, kao druga točka dnevnog ruda jutarnjeg dijela sjednice dodaju izjave Vijeća i Komisije o pripremi međuvladine konferencije u Marakešu 10. i 11. prosinca o UN-ovu Globalnom sporazumu o migracijama.

Govorili su Tanja Fajon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je obrazložila zahtjev, i Marek Jurek, protiv tog zahtjeva.

Parlament je poimeničnim glasovanjem (208 za, 195 protiv, 17 uzdržanih) odobrio taj zahtjev.

°
° ° °

Govorili su: Rosa Estaràs Ferragut i Claudia Țapardel.

Time je utvrđen plan rada.


17. Rasprava s danskim premijerom Larsom Løkkeom Rasmussenom o budućnosti Europe (rasprava)

Rasprava s danskim premijerom Larsom Løkkeom Rasmussenom o budućnosti Europe (2018/2734(RSP))

Predsjednik je najavio raspravu kratkom izjavom.

Govorili su: Lars Løkke Rasmussen (danski premijer) i Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije), potonji također i o stanju u Ukrajini.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jeppe Kofod, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anders Primdahl Vistisen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dennis de Jong, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Laura Agea, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik.

Govorio je Lars Løkke Rasmussen.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bendt Bendtsen, Maria Grapini, Hans-Olaf Henkel, Morten Petersen, Margrete Auken, Rina Ronja Kari, David Coburn, Georgios Epitideios, Christel Schaldemose, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Løkkegaard, Zigmantas Balčytis, Jens Rohde i Liisa Jaakonsaari.

Govorio je Lars Løkke Rasmussen.

Rasprava je zaključena.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica


18. Strategija za dugoročno smanjivanje emisija stakleničkih plinova u EU-u u skladu s Pariškim sporazumom (rasprava)

Izjava Komisije: Strategija za dugoročno smanjivanje emisija stakleničkih plinova u EU-u u skladu s Pariškim sporazumom (2018/2941(RSP))

Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) i Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Ivo Belet u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kathleen Van Brempt u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Bas Eickhout u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Lynn Boylan u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mireille D'Ornano u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Barbara Kappel u ime Kluba zastupnika ENF-a, Jerzy Buzek, Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Michèle Rivasi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Seán Kelly, Sylvie Goddyn, Giovanni La Via, Dario Tamburrano i Francesc Gambús.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Jakop Dalunde, Xabier Benito Ziluaga, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz i Florent Marcellesi.

Govorio je Maroš Šefčovič.

PREDSJEDA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
potpredsjednik

Govorio je Miguel Arias Cañete.

Rasprava je zaključena.


19. Paket mjera za jedinstveno tržište (rasprava)

Izjava Komisije: Paket mjera za jedinstveno tržište (2018/2903(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su Andreas Schwab, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nicola Danti, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Daniel Dalton, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, João Ferreira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, u ime Kluba zastupnika EFDD-a i Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, Jiří Pospíšil i Christel Schaldemose.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini i Inma Rodríguez-Piñero.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.


20. WTO: smjernice za budućnost (rasprava)

Izvješće o Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO): smjernice za budućnost [2018/2084(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelji: Bernd Lange i Paul Rübig (A8-0379/2018)

Bernd Lange i Paul Rübig predstavili su izvješće.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su Linda McAvan (izvjestiteljica koja zamjenjuje izvjestitelja za mišljenje odbora DEVE), Christofer Fjellner u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández u ime Kluba zastupnika S&D-a, Elsi Katainen u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Klaus Buchner u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Helmut Scholz u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, France Jamet u ime Kluba zastupnika ENF-a, Jarosław Wałęsa, David Martin i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, João Ferreira i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorili su Cecilia Malmström, Bernd Lange i Paul Rübig.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.12 zapisnika od 29.11.2018..


21. Sastav odbora i izaslanstava

Parlament na zahtjev Kluba zastupnika PPE-a odobrava sljedeća imenovanja:

Odbor INTA: Kārlis Šadurskis

Izaslanstvo za odnose s državama Srednje Amerike: Kārlis Šadurskis

Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini: Kārlis Šadurskis


22. Izvješće o Srbiji za 2018. (rasprava)

Izvješće o Izvješću Komisije o Srbiji za 2018. [2018/2146(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: David McAllister (A8-0331/2018)

David McAllister predstavio je izvješće.

Govorili su: Karoline Edtstadler (predsjedateljica Vijeća) i Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivo Vajgl, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jaromír Kohlíček, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, i Victor Boştinaru.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorio je Jean-Luc Schaffhauser.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Eduard Kukan, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Lampros Fountoulis, Andor Deli, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marijana Petir i Franc Bogovič.

Govorili su: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler i David McAllister.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.13 zapisnika od 29.11.2018..


23. Izvješće o Kosovu za 2018. (rasprava)

Izvješće o Izvješću Komisije o Kosovu za 2018. [2018/2149(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Igor Šoltes predstavio je izvješće.

Govorili su: Karoline Edtstadler (predsjedateljica Vijeća) i Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Govorili su: Eduard Kukan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jasenko Selimovic, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jaromír Kohlíček, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Tonino Picula i Ryszard Czarnecki.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Dubravka Šuica, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo i Sotirios Zarianopoulos.

Govorili su: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler i Igor Šoltes.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.14 zapisnika od 29.11.2018..


24. Dobrodošlica

Predsjednik je u ime Parlamenta zaželio dobrodošlicu izaslanstvu parlamenta bivše jugoslavenske Republike Makedonije pod vodstvom državnog tajnika za vanjske poslove Andreja Zernovskog, koji je sjednicu pratio s počasne galerije.


25. Izvješće o bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji za 2018. (rasprava)

Izvješće o Izvješću Komisije o bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji za 2018. [2018/2145(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Ivo Vajgl predstavio je izvješće.

Govorili su: Karoline Edtstadler (predsjedateljica Vijeća) i Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Govorili su: Tunne Kelam, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Sofia Sakorafa, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Kostas Papadakis, nezavisni zastupnik, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Stelios Kouloglou i Andrey Kovatchev.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Govorili su: Tonino Picula i László Tőkés.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Eduard Kukan, Julie Ward, Maria Grapini, Jasenko Selimovic, Lampros Fountoulis, Marijana Petir i Ivan Jakovčić.

Govorili su: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler i Ivo Vajgl.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.15 zapisnika od 29.11.2018..


26. Izvješće o Albaniji za 2018. (rasprava)

Izvješće o Izvješću Komisije o Albaniji za 2018. [2018/2147(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Knut Fleckenstein predstavio je izvješće.

Govorili su: Karoline Edtstadler (predsjedateljica Vijeća) i Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Govorili su: Eduard Kukan u ime Kluba zastupnika PPE-a, Eugen Freund u ime Kluba zastupnika S&D-a, Eleni Theocharous u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, i Doru-Claudian Frunzulică.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Costas Mavrides, Notis Marias, Kostas Chrysogonos i Lampros Fountoulis.

Govorili su: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler i Knut Fleckenstein.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.16 zapisnika od 29.11.2018..


27. Izvješće o Crnoj Gori za 2018. (rasprava)

Izvješće o Izvješću Komisije o Crnoj Gori za 2018. [2018/2144(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Charles Tannock predstavio je izvješće.

Govorili su: Karoline Edtstadler (predsjedateljica Vijeća) i Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Govorili su: Andrey Kovatchev, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nikos Androulakis, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jozo Radoš, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i Peter Kouroumbashev.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Mirosław Piotrowski.

Govorili su: Johannes Hahn, Karoline Edtstadler i Charles Tannock.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.17 zapisnika od 29.11.2018..


28. Obrana akademske slobode u vanjskom djelovanju EU-a *** (rasprava)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o obrani akademske slobode u vanjskom djelovanju EU-a [2018/2117(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Wajid Khan predstavio je izvješće.

Govorio je Johannes Hahn (član Komisije) u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Andrea Bocskor, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Clare Moody i Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Govorili su: Johannes Hahn i Wajid Khan.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.18 zapisnika od 29.11.2018..


29. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

László Tőkés, Julie Ward, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Notis Marias, Csaba Sógor, John Howarth, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins i Maria Gabriela Zoană.


30. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 631.067/OJJE).


31. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:59 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Glavni tajnik

Predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adinolfi Isabella, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Padar, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Faria, Gomes, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská

Posljednje ažuriranje: 1. kolovoza 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti