Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2685(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000117/2018 (B8-0418/2018)

Разисквания :

PV 29/11/2018 - 5
CRE 29/11/2018 - 5

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 29 ноември 2018 г. - Брюксел

5. Положението на жените с увреждания (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000117/2018) зададен от Rosa Estaràs Ferragut, от името на комисията FEMM, към Комисията: Положението на жените с увреждания (B8-0418/2018)

Rosa Estaràs Ferragut разви въпроса.

Marianne Thyssen (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, от името на групата PPE, Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, и Michaela Šojdrová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Helga Stevens и Notis Marias.

Изказа се Marianne Thyssen.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

Rosa Estaràs Ferragut, от името на комисията FEMM, относно положението на жените с увреждания (2018/2685(RSP)) (B8-0547/2018)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.19 от протокола от 29.11.2018 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.09 ч в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност