Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000117/2018 (B8-0418/2018)

Debatter :

PV 29/11/2018 - 5
CRE 29/11/2018 - 5

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 29 november 2018 - Bryssel

5. Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000117/2018) från Rosa Estaràs Ferragut, för utskottet FEMM, till kommissionen: Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning (B8-0418/2018)

Rosa Estaràs Ferragut utvecklade frågan.

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz för PPE-gruppen, Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, och Michaela Šojdrová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Helga Stevens och Notis Marias.

Talare: Marianne Thyssen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

Rosa Estaràs Ferragut, för utskottet FEMM, om situationen för kvinnor med funktionsnedsättning (2018/2685(RSP)) (B8-0547/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.19 i protokollet av den 29.11.2018.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.09 i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Senaste uppdatering: 8 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy