Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0371(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0370/2018

Ingediende teksten :

A8-0370/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 29/11/2018 - 8.3
CRE 29/11/2018 - 8.3
PV 11/12/2018 - 5.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0468
P8_TA(2018)0486

Notulen
Donderdag 29 november 2018 - Brussel

8.3. Fonds voor asiel, migratie en integratie: nieuwe vastlegging van de resterende bedragen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale programma's [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0468)

Het woord wordt gevoerd door Miriam Dalli (rapporteur), die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.

Laatst bijgewerkt op: 8 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid