Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0371(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0370/2018

Ingivna texter :

A8-0370/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/11/2018 - 8.3
CRE 29/11/2018 - 8.3
PV 11/12/2018 - 5.4

Antagna texter :

P8_TA(2018)0468
P8_TA(2018)0486

Protokoll
Torsdagen den 29 november 2018 - Bryssel

8.3. Asyl-, migrations- och integrationsfonden: Förnyade åtaganden för återstående belopp ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0468)

Talare: Miriam Dalli (föredragande) yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.

Senaste uppdatering: 8 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy