Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0291(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0376/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0376/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2018 - 8.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0469

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες

8.4. Προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-κρατών του Ειρηνικού *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου [12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A8-0376/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0469)

Το Σώμα εγκρίνει την προσχώρηση της Σαμόα στη συμφωνία.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου