Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2900(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0551/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/11/2018 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0475

Протокол
Четвъртък, 29 ноември 2018 г. - Брюксел

8.10. Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка (гласуване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка (2018/2900(RSP))

Предложенията за резолюции са обявени на29 ноември 2018 г. (точка 2 от протокола от 29.11.2018 г)

Предложения за резолюция B8-0551/2018 и B8-0552/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0551/2018

(за замяна на B8-0551/2018 и B8-0552/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Markus Ferber и Dariusz Rosati, от името на групата PPE,

—   Pervenche Berès, Peter Simon и Jeppe Kofod, от името на групата S&D,

—   Nils Torvalds, от името на групата ALDE,

—   Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Emmanuel Maurel, Kostadinka Kuneva, Marie Christine Vergiat и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL,

—   Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE,

—   Monica Macovei.

Приема се (P8_TA(2018)0475)

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност