Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2900(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0551/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/11/2018 - 8.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0475

Proces-verbal
Joi, 29 noiembrie 2018 - Bruxelles

8.10. Scandalul Cum Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare (vot)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Scandalul Cum Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare (2018/2900(RSP))

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 29 noiembrie 2018 (punctul 2 al PV din 29.11.2018)

Propuneri de rezoluții B8-0551/2018 și B8-0552/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0551/2018

(care înlocuiește B8-0551/2018 și B8-0552/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Markus Ferber și Dariusz Rosati, în numele Grupului PPE,

—   Pervenche Berès, Peter Simon și Jeppe Kofod, în numele Grupului S&D,

—   Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE,

—   Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Emmanuel Maurel, Kostadinka Kuneva, Marie Christine Vergiat și Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL,

—   Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Monica Macovei.

Adoptat (P8_TA(2018)0475)

Ultima actualizare: 8 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate