Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2900(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0551/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/11/2018 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0475

Protokoll
Torsdagen den 29 november 2018 - Bryssel

8.10. Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (omröstning)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (2018/2900(RSP))

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 29 november 2018 (punkt 2 i protokollet av den 29.11.2018)

Resolutionsförslag B8-0551/2018 och B8-0552/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0551/2018

(ersätter B8-0551/2018 och B8-0552/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Markus Ferber och Dariusz Rosati, för PPE-gruppen,

—   Pervenche Berès, Peter Simon och Jeppe Kofod, för S&D-gruppen,

—   Nils Torvalds, för ALDE-gruppen,

—   Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Emmanuel Maurel, Kostadinka Kuneva, Marie Christine Vergiat och Marisa Matias, för GUE/NGL-gruppen,

—   Sven Giegold, för Verts/ALE-gruppen,

—   Monica Macovei.

Antogs (P8_TA(2018)0475)

Senaste uppdatering: 8 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy