Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2856(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0546/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0546/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2018 - 8.11
CRE 29/11/2018 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0476

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες

8.11. Ο ρόλος της γερμανικής υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων (Jugendamt) στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Ο ρόλος της γερμανικής υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων (Jugendamt) στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές (2018/2856(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 15 Νοεμβρίου 2018 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2018).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, σχετικά με τον ρόλο της γερμανικής υπηρεσίας πρόνοιας ανηλίκων (Jugendamt) στο πλαίσιο διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών (2018/2856(RSP)) (B8-0546/2018).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0476)

Παρεμβάσεις

Η Cecilia Wikström για να αφαιρεθεί το όνομά της από το εγκριθέν ψήφισμα.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου