Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 29. marraskuuta 2018 - Bryssel

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Cum Ex -skandaali: talousrikollisuus ja nykyisen oikeudellisen kehyksen porsaanreiät - RC-B8-0551/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Seán Kelly ja Daniel Hannan

Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa - B8-0546/2018
Notis Marias, Marek Jurek, Urszula Krupa, Czesław Hoc, Seán Kelly ja Daniel Hannan

Mietintö Bernd Lange ja Paul Rübig - A8-0379/2018
Jude Kirton-Darling, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan ja Stanislav Polčák

Mietintö David McAllister - A8-0331/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Stanislav Polčák

Mietintö Igor Šoltes - A8-0332/2018
Dobromir Sośnierz

Mietintö Ivo Vajgl - A8-0341/2018
Michaela Šojdrová, Notis Marias, Mirosław Piotrowski, John Howarth ja Stanislav Polčák

Mietintö Knut Fleckenstein - A8-0334/2018
Notis Marias, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic ja Dobromir Sośnierz

Mietintö Charles Tannock - A8-0339/2018
Michaela Šojdrová, Mirosław Piotrowski ja Jasenko Selimovic

Mietintö Wajid Khan - A8-0403/2018
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Rory Palmer ja John Howarth

Vammaisten naisten tilanne - B8-0547/2018
Liadh Ní Riada, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Anna Záborská ja Dobromir Sośnierz.

Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö