Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 29 ноември 2018 г. - Брюксел

11. Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета

В съответствие с член 31, параграф 6 от Финансовия регламент Съветът на Европейския парламент информира бюджетния орган за одобряването на трансферите на бюджетни кредити DEC 29/2018, DEC 30/2018 et DEC 31/2018 - Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на Европейския парламент информира бюджетния орган за одобряването на трансферите на бюджетни кредити DEC 1/2018 - Раздел VI - Европейски икономически и социален комитет.

В съответствие с член 29 от Финансовия регламент комисията по бюджетен контрол реши да не представя възражения срещу трансфера на бюджетни кредити INF 2/2018 - Европейски надзорен орган по защита на данните.

В съответствие с член 27 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити DEC 1/2018 - Раздел VI - Европейски икономически и социален комитет.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджетен контрол реши да не представя възражения срещу трансфера на бюджетни кредити INF 8/2018 – Комитет на регионите.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити C9/2018 и C10/2018 - Раздел I – Европейски парламент.

В съответствие с член 31, параграф 4 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити DEC 28/2018, DEC 30/2018, DEC 32/2018, DEC 33/2018 и DEC 35/2018 - Раздел III – Комисия.

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност