Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 29 november 2018 - Bryssel

11. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Europeiska unionens råd hade, i enlighet med artikel 31.6 i budgetförordningen, underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföringarna DEC 29/2018, DEC 30/2018 och DEC 31/2018 – Avsnitt III – Kommissionen.

Europeiska unionens råd hade, i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen, underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföring DEC 1/2018 – Avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Budgetutskottet hade, i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 2/2018 – Europeiska datatillsynsmannen.

Budgetutskottet hade, i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen, beslutat att godkänna anslagsöverföring DEC 1/2018 – Avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Budgetutskottet hade, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 8/2018 – Regionkommittén.

Budgetutskottet hade, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att godkänna anslagsöverföringarna C9/2018 och C10/2018 – Avsnitt I – Europaparlamentet.

Budgetutskottet hade, i enlighet med artikel 31.4 i budgetförordningen, beslutat att godkänna anslagsöverföringarna DEC 28/2018, DEC 30/2018, DEC 32/2018, DEC 33/2018 och DEC 35/2018 – Avsnitt III – Kommissionen.

Senaste uppdatering: 8 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy