Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 29 ноември 2018 г. - Брюксел

12. Внесени документи

Внесени са следните документи:

от членовете на Парламента, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно запазването на силна промишлена база в Европа (B8-0512/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно бюджета на Европейския съюз в областта на сигурността (B8-0513/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Dominique Bilde Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно относно образователните програми в областта на социалния пол (B8-0515/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

FEMM

- Mario Borghezio. Предложение за резолюция относно липсата на дефибрилатори в самолетите (B8-0516/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Angelo Ciocca. Предложение за резолюция относно предложението за кандидатура на град Милано за специализирано седалище на Единния патентен съд (ЕПС) (B8-0517/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност