Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 29 november 2018 - Brussel

12. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

van de leden ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over het in stand houden van een sterke industriële basis in Europa (B8-0512/2018)

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de begroting van de Europese Unie op het gebied van veiligheid (B8-0513/2018)

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Dominique Bilde en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over genderstudies (B8-0515/2018)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

advies :

FEMM

- Mario Borghezio. Ontwerpresolutie over de afwezigheid van defibrillators in vliegtuigen (B8-0516/2018)

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Angelo Ciocca. Ontwerpresolutie over het voorstel om in Milaan een gespecialiseerde centrale afdeling van het eengemaakte octrooigerecht (UPC) te vestigen (B8-0517/2018)

verwezen naar

bevoegd :

JURI

Laatst bijgewerkt op: 8 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid