Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 29 november 2018 - Bryssel

12. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om bevarandet av en stark industriell bas i Europa (B8-0512/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Dominique Martin. Förslag till resolution om EU:s säkerhetsbudget (B8-0513/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Dominique Bilde och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om studier i genusvetenskap (B8-0515/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

FEMM

- Mario Borghezio. Förslag till resolution om avsaknaden av defibrillatorer på flygplan (B8-0516/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Angelo Ciocca. Förslag till resolution om förslaget om staden Milano som säte för ett specialkontor vid den enhetliga patentdomstolen (B8-0517/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

Senaste uppdatering: 8 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy