Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 29. listopadu 2018 - Brusel
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Skandál s tzv. cum-ex transakcemi: finanční trestná činnost a mezery ve stávajícím právním rámci (předložené návrhy usnesení)
 3.Vystoupení Spojeného království z Evropské unie (rozprava)
 4.Mezivládní konference v Marrakéši ve dnech 10.–11. prosince o globálním paktu OSN o migraci (rozprava)
 5.Situace zdravotně postižených žen (rozprava)
 6.Pokračování denního zasedání
 7.Přivítání
 8.Hlasování
  8.1.Používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.2.Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté zacházení nebo trestání ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.3.Azylový, migrační a integrační fond: změna přidělení zbývajících částek ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.4.Přistoupení Samoy k prozatímní dohodě o partnerství mezi EU a tichomořskými státy *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.5.Jmenování předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.6.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/003 EL/Attica publishing (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.7.Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ***I (hlasování)
  8.8.Společná pravidla pro provozování leteckých služeb ***I (hlasování) Společná pravidla pro provozování leteckých služeb ***I (hlasování)
  8.9.Námitka podle článku 106: dichroman sodný (hlasování)
  8.10.Skandál s tzv. cum-ex transakcemi: finanční trestná činnost a mezery ve stávajícím právním rámci (hlasování)
  8.11.Úloha německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech (hlasování)
  8.12.Světová obchodní organizace: další postup (hlasování)
  8.13.Zpráva o Srbsku za rok 2018 (hlasování)
  8.14.Zpráva o Kosovu za rok 2018 (hlasování)
  8.15.Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2018 (hlasování)
  8.16.Zpráva o Albánii za rok 2018 (hlasování)
  8.17.Zpráva o Černé Hoře za rok 2018 (hlasování)
  8.18.Obrana akademické svobody v rámci vnější činnosti EU (hlasování)
  8.19.Situace zdravotně postižených žen (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 12.Předložení dokumentů
 13.Předání textů přijatých na tomto denním zasedání
 14.Termín příštího dílčího zasedání
 15.Ukončení denního zasedání
 16.Přerušení zasedání
 Prezenční listina
 Příloha 1 – Jmenování předsedy Rady dohledu Evropské centrální banky
Zápis (151 kb)
08/04/2019 16:18
  Prezenční listina (59 kb)
11/04/2019 16:00
  Příloha 1 (7 kb)
08/04/2019 16:18
 
Zápis (75 kb)
08/04/2019 16:18
  Prezenční listina (11 kb)
11/04/2019 16:00
  Výsledky hlasování (52 kb)
09/04/2019 09:44
  Jmenovitá hlasování (200 kb)
05/02/2019 13:50
 
Zápis (266 kb)
08/04/2019 16:18
  Prezenční listina (70 kb)
11/04/2019 16:00
  Výsledky hlasování (189 kb)
09/04/2019 09:44
  Jmenovitá hlasování (1076 kb)
05/02/2019 13:50
Poslední aktualizace: 8. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí