Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 29. november 2018 - Bruxelles
 1.Åbning af mødet
 2.Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning (indgivne beslutningsforslag)
 3.Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (forhandling)
 4.Forberedelse af regeringskonferencen i Marrakesh den 10. og 11. december om FN's globale aftale om migration (forhandling)
 5.Handicappede kvinders situation (forhandling)
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Velkomstord
 8.Afstemningstid
  8.1.Anvendelse af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.2.Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.3.Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden: Indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.4.Samoas tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavslandene *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.5.Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.6.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2018/003 EL/Attica publishing (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.7.Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser ***I (afstemning)
  8.8.Fælles regler for driften af lufttrafiktjenester ***I (afstemning)
  8.9.Indsigelse i henhold til artikel 106: Natriumdichromat (afstemning)
  8.10.Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning (afstemning)
  8.11.Rollen for den tyske Ungdomsvelfærdsforvaltning (Jugendamt) i tværnationale familietvister (afstemning)
  8.12.WTO: vejen frem (afstemning)
  8.13.Kommissionens 2018-rapport om Serbien (afstemning)
  8.14.Kommissionens 2018-rapport om Kosovo (afstemning)
  8.15.Kommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (afstemning)
  8.16.Kommissionens 2018-rapport om Albanien (afstemning)
  8.17.Kommissionens 2018-rapport om Montenegro (afstemning)
  8.18.Forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil (afstemning)
  8.19.Handicappede kvinders situation (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 12.Modtagne dokumenter
 13.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 14.Tidspunkt for næste mødeperiode
 15.Hævelse af mødet
 16.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
 Bilag 1 - Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd
Protokol (150 kb) Deltagerliste (59 kb) Afstemningsresultater (188 kb) Afstemning ved navneopråb (3391 kb) Bilag 1 (7 kb) 
 
Protokol (74 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (54 kb) Afstemning ved navneopråb (205 kb)    
 
Protokol (270 kb) Deltagerliste (69 kb) Afstemningsresultater (177 kb) Afstemning ved navneopråb (1065 kb)    
Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik