Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 29. november 2018 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumine (arutelu)
 4.Ettevalmistused Marrakechis 10.–11. detsembril toimuvaks valitsustevaheliseks konverentsiks ÜRO ülemaailmse rännet käsitleva kokkulepe teemal (arutelu)
 5.Puuetega naiste olukord (arutelu)
 6.Istungi jätkamine
 7.Tervitus
 8.Hääletused
  
8.1.Euro 5 taseme kohaldamine kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse suhtes ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.2.Kauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.3.Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond: ülejäänud summade uuesti sidumine kulukohustustega ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.4.Samoa ühinemine Euroopa Ühenduse ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.5.Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimehe ametisse nimetamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.6.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2018/003 EL/Attica publishing (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.7.Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel ***I (hääletus)
  
8.8.Lennuteenuste osutamist käsitlevad ühiseeskirjad ***I (hääletus)
  
8.9.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: naatriumdikromaat (hääletus)
  
8.10.Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cum-ex skandaali valguses (hääletus)
  
8.11.Saksamaa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes (hääletus)
  
8.12.WTO edasine tegevus (hääletus)
  
8.13.2018. aasta aruanne Serbia kohta (hääletus)
  
8.14.2018. aasta aruanne Kosovo kohta (hääletus)
  
8.15.2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta (hääletus)
  
8.16.2018. aasta aruanne Albaania kohta (hääletus)
  
8.17.2018. aasta aruanne Montenegro kohta (hääletus)
  
8.18.Akadeemilise vabaduse kaitsmine ELi välistegevuses (hääletus)
  
8.19.Puuetega naiste olukord (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 12.Esitatud dokumendid
 13.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 14.Järgmiste istungite ajakava
 15.Istungi lõpp
 16.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa - Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimehe ametisse nimetamine
Protokoll (148 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb) Hääletuste tulemused (188 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3391 kb) 1 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (74 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (52 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (199 kb)    
 
Protokoll (259 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Hääletuste tulemused (171 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1065 kb)    
Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika