Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 29. marraskuuta 2018 - Bryssel
 1.Istunnon avaaminen
 2.Cum Ex -skandaali: talousrikollisuus ja nykyisen oikeudellisen kehyksen porsaanreiät (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen Euroopan unionista (keskustelu)
 4.Muuttoliikettä koskevaa YK:n Global Compact -aloitetta käsittelevän, 10.–11. joulukuuta Marrakeshissa pidettävän hallitustenvälisen konferenssin valmistelu (keskustelu)
 5.Vammaisten naisten tilanne (keskustelu)
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Tervetulotoivotukset
 8.Äänestykset
  8.1.Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksyntään sovellettava Euro 5 -vaihe ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.2.Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun julmaan kohteluun tai rankaisemiseen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.3.Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto: maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.4.Samoan liittyminen EU:n ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.5.Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimittäminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.6.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/003 EL/Attica publishing (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.7.Sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen ***I (äänestys)
  8.8.Lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt ***I (äänestys)
  8.9.Luvan myöntäminen tietyille natriumdikromaatin käyttötarkoituksille (äänestys)
  8.10.Cum Ex -skandaali: talousrikollisuus ja nykyisen oikeudellisen kehyksen porsaanreiät (äänestys)
  8.11.Saksan lastensuojeluviraston (Jugendamt) rooli rajatylittävissä perhekiistoissa (äänestys)
  8.12.WTO: tie eteenpäin (äänestys)
  8.13.Serbiaa koskeva vuoden 2018 kertomus (äänestys)
  8.14.Kosovoa koskeva vuoden 2018 kertomus (äänestys)
  8.15.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2018 kertomus (äänestys)
  8.16.Albaniaa koskeva vuoden 2018 kertomus (äänestys)
  8.17.Montenegroa koskeva vuoden 2018 kertomus (äänestys)
  8.18.Akateemisen vapauden puolustaminen EU:n ulkoisessa toiminnassa (äänestys)
  8.19.Vammaisten naisten tilanne (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 14.Seuraavien istuntojen aikataulu
 15.Istunnon päättäminen
 16.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
 Liite 1 - Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimittäminen
Pöytäkirja (152 kb) Läsnäololista (59 kb) Äänestysten tulokset (189 kb) Nimenhuutoäänestykset (3391 kb) Liite 1 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (74 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (54 kb) Nimenhuutoäänestykset (202 kb)    
 
Pöytäkirja (262 kb) Läsnäololista (69 kb) Äänestysten tulokset (172 kb) Nimenhuutoäänestykset (1065 kb)    
Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö