Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 29 november 2018 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Het Cum Ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader (ingediende ontwerpresoluties)
 3.De terugtrekking van het VK uit de Europese Unie (debat)
 4.De voorbereiding van de intergouvernementele conferentie op 10 en 11 december in Marrakesh over het Mondiaal Pact van de VN inzake migratie (debat)
 5.De situatie van vrouwen met een handicap (debat)
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Welkomstwoord
 8.Stemmingen
  8.1.Toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.2.Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede behandeling of bestraffing ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.3.Fonds voor asiel, migratie en integratie: nieuwe vastlegging van de resterende bedragen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.4.De toetreding van Samoa tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de staten in de Stille Oceaan *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.5.Benoeming van de voorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2018/003 EL/Attica Uitgeverijen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.7.Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen ***I (stemming)
  8.8.Gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten ***I (stemming)
  8.9.Autorisatie voor bepaalde vormen van gebruik van natriumdichromaat (stemming)
  8.10.Het Cum Ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader (stemming)
  8.11.De rol van de Duitse dienst voor jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende familiegeschillen (stemming)
  8.12.WTO: de weg vooruit (stemming)
  8.13.Verslag 2018 over Servië (stemming)
  8.14.Verslag 2018 over Kosovo (stemming)
  8.15.Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (stemming)
  8.16.Verslag 2018 over Albanië (stemming)
  8.17.Verslag 2018 over Montenegro (stemming)
  8.18.Verdediging van de academische vrijheid bij het externe optreden van de EU (stemming)
  8.19.De situatie van vrouwen met een handicap (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 12.Ingekomen stukken
 13.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 14.Rooster van de volgende vergaderingen
 15.Sluiting van de vergadering
 16.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Benoeming van de voorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank
Notulen (151 kb)
08/04/2019 16:26
  Presentielijst (59 kb)
11/04/2019 16:08
  Bijlage 1 (7 kb)
08/04/2019 16:26
 
Notulen (74 kb)
08/04/2019 16:26
  Presentielijst (11 kb)
11/04/2019 16:08
  Uitslag van de stemming (52 kb)
09/04/2019 09:44
  Hoofdelijke stemming (205 kb)
05/02/2019 13:50
 
Notulen (269 kb)
08/04/2019 16:26
  Presentielijst (69 kb)
11/04/2019 16:08
  Uitslag van de stemming (175 kb)
09/04/2019 09:44
  Hoofdelijke stemming (1065 kb)
05/02/2019 13:50
Laatst bijgewerkt op: 8 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid