Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 29. novembra 2018 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Škandál s transakciami Cum Ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (predložené návrhy uznesení)
 3.Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie (rozprava)
 4.Príprava medzivládnej konferencie v Marrákeši o globálnom pakte OSN o migrácii, ktorá sa uskutoční 10. a 11. decembra (rozprava)
 5.Situácia žien so zdravotným postihnutím (rozprava)
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Oficiálne privítanie
 8.Hlasovanie
  8.1.Uplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvaľovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.2.Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté zaobchádzanie alebo trestanie ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.3.Fond pre azyl, migráciu a integráciu: Opätovné viazanie zostávajúcich súm ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.4.Pristúpenie Samoy k Dočasnej dohode o partnerstve medzi EÚ a tichomorskými štátmi *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.5.Vymenovanie predsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.6.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2018/003 EL/Attica publishing (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.7.Dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach ***I (hlasovanie)
  8.8.Spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb ***I (hlasovanie)
  8.9.Námietka podľa článku 106: dichróman sodný (hlasovanie)
  8.10.Škandál s transakciami Cum Ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (hlasovanie)
  8.11.Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných sporoch (hlasovanie)
  8.12.WTO: ďalší postup (hlasovanie)
  8.13.Správa o Srbsku za rok 2018 (hlasovanie)
  8.14.Správa o Kosove za rok 2018 (hlasovanie)
  8.15.Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018 (hlasovanie)
  8.16.Správa o Albánsku za rok 2018 (hlasovanie)
  8.17.Správa o Čiernej Hore za rok 2018 (hlasovanie)
  8.18.Obrana akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ (hlasovanie)
  8.19.Situácia žien so zdravotným postihnutím (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 12.Predloženie dokumentov
 13.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 14.Termíny nasledujúcich rokovaní
 15.Skončenie rokovania
 16.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 – Vymenovanie predsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky
Zápisnica (149 kb) Prezenčná listina (59 kb) Výsledky hlasovaní (189 kb) Hlasovania podľa mien (3391 kb) Príloha 1 (7 kb) 
 
Zápisnica (75 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (52 kb) Hlasovania podľa mien (203 kb)    
 
Zápisnica (270 kb) Prezenčná listina (70 kb) Výsledky hlasovaní (183 kb) Hlasovania podľa mien (1068 kb)    
Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia