Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 29 november 2018 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (ingivna resolutionsförslag)
 3.Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (debatt)
 4.Förberedelser inför regeringskonferensen i Marrakesh den 10–11 december om FN:s globala migrationspakt (debatt)
 5.Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning (debatt)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Välkomsthälsning
 8.Omröstning
  
8.1.Tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Asyl-, migrations- och integrationsfonden: Förnyade åtaganden för återstående belopp ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Samoas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2018/003 EL/Attica publishing (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.7.Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna ***I (omröstning)
  
8.8.Gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik ***I (omröstning)
  
8.9.Invändning enligt artikel 106: Natriumdikromat (omröstning)
  
8.10.Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (omröstning)
  
8.11.Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande familjetvister (omröstning)
  
8.12.WTO: vägen framåt (omröstning)
  
8.13.Rapport för 2018 om Serbien (omröstning)
  
8.14.Rapport för 2018 om Kosovo (omröstning)
  
8.15.Rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)
  
8.16.Rapport för 2018 om Albanien (omröstning)
  
8.17.Rapport för 2018 om Montenegro (omröstning)
  
8.18.Försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder (omröstning)
  
8.19.Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 12.Inkomna dokument
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod
 15.Avslutande av sammanträdet
 16.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd
Protokoll (152 kb) Närvarolista (59 kb) Omröstningsresultat (186 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (3391 kb) Bilaga 1 (7 kb) 
 
Protokoll (74 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (56 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (199 kb)    
 
Protokoll (264 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningsresultat (172 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1064 kb)    
Senaste uppdatering: 8 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy